SAMOLE 700WP

Đặc tính: HN - Samole 700WP là thuốc trừ ốc có tác dụng xông hơi và vị